วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว ชนิดา เนียมขุนทด
ชื่อเล่น เดีย
รหัสนักศึกษา 544188130   การประถมศึกษา   หมู่
วันเกิด 19 มกราคม 2536  อายุ 19 ปี
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คติ ทำวันนี้ให้ที่สุด
ที่อยู จังหวัดนครราชสีมา
สีที่ชอบ สีชมพู
งานอดิเรก ฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือ
เบอโทร 0883511126